Updated Progress of Ongoing Projects
Progress Update of Son Duong Port Project ( Vung Ang Economic Zone, Ha Tinh Province, Vietnam) in August 2015
Ngày đăng: 21/08/2015 - Lượt xem: 977
Some pictures of updated progress and works of NIBELC's Son Duong Port Project in August 2015 are as follows:

17.jpg

Tổ chức cho công nhân NIBELC tập thể dục hàng ngày trước khi vào làm việc

7.jpg

14.jpg

  Caisson trên tàu FD.

1.jpg

13.jpg

3.jpg

16.jpg

9.jpg

5.jpg

Xe bơm bê tông đang đổ đế bê tông tại bộ phận Sắt đế

10.jpg

6.jpg

11.jpg

Toàn cảnh công trường trong buổi sáng

12.jpg

19.jpg

2.jpg

4.jpg

8.jpg

Toàn cảnh công trường buổi tối

International Manpower and Construction ., JSC (NIBELC)

Head Office: National Road 1A, Km 10 Ninh Binh - Ha Noi, Gia Tran, Gia Vien, Ninh Binh.
Hanoi Branch Office:4th Floor, Rainbow Building, New Urban Van Quan, Ha Dong, Hanoi.
Telephone: (84 - 24) 33113 686;     (84 - 24) 33113 688           
Fax: (84 - 4) 33113 669      Email: nguyenphan@nibelc.com.vn        Website: www.nibelc.com.vn